MUDr. Michaela Heroutová

plastický chirurg

Vzdelanie:

  • 2003 – 2007 – štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe, Lekárskej fakulte v Hradci Králové
  • 2005 – stáž na oddelení Patológie, Univerzitná nemocnica Atény, Grécko
  • 2006 – stáž na oddelení Plastickej chirurgie Univerzitná nemocnica Nijmegen, Holandsko
  • 2007 – stáž na Klinike plastickej a rekonstrukčnej chirurgie Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA
  • 2020 – stáž v Ústave chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokom nad Jizerou
  • 2021 – atestácia v špecializačnom odbore plastická chirurgia
  • držiteľka licencie ČLK a špecializovanej spôsobilosti pre odbor plastickej chirurgie

Prax:

  • 2012 – 2015 – Chirurgická klinika Fakultnej nemocnice v  Brne, Bohunice
  • 2015 – 2016 – Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice v Brne, Bohunice
  • 2016 – 2021 – Klinika plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne