MUDr. Khalid Alzahrani

odborný garant kliniky, plastický chirurg

Vzdelanie:

  • 2000 – štúdium na Fakulte lekárskych vied Umm Al-Qura University v saudskoarabskej Mekke
  • 2007 – štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2011 – 1. stupeň chirurgický kmeň
  • 2015 – atestácia v špecializačnom odbore plastická chirurgia
  • 2021 – Master of E-health and Telemedicine
  • účasť na mnohých odborných kongresoch, workshopoch, kurzoch a školeniach

Prax:

  • 2000 – 2002 – Oddelenie laboratórnej medicíny King Fahad General Hospital v saudskoarabskom Jeddahu
  • 2002 – Úrazové a pohotovostné oddelenie King Fahad General Hospital v saudskoarabskom Jeddahu
  • 2007 – 2011 – Chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice v Bratislave
  • 2011 – 2016 – Klinika plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne
  • 2016 – Motivon clinic -súkromná prax v odbore plastická a estetická chirurgia