MUDr. Pavel Novák

plastický chirurg

Vzdelanie:

  • 1989 – 1995 – štúdium na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
  • 1998 – atestácia v špecializačnom odbore chirurgia
  • 2007 – atestácia v špecializačnom odbore plastická chirurgia
  • držiteľ licencie ČLK a špecializovanej spôsobilosti pre odbor chirurgie a plastickej chirurgie

Prax:

  • 1995 – 2002 – Traumatologické oddelenie Baťovej krajskej nemocnice v Zlíne
  • 2002 – 2003 – Oddelenie plastickej chirurgie Krajskej nemocnice Tomáša Baťu v Zlíne
  • 2003 – 2021 – Klinika plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne