MUDr. Zuzana Chaloupková

plastický chirurg

Vzdelanie:

 • 2007 – štúdium na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
 • 2004 – stáž na chirurgickom oddelení Hospital Universitario San Cecilio v španielskej Granade
 • 2005 – stáž na chirurgickom oddelení Hadassah Medical Center v izraelskom Jeruzaleme
 • 2006 – stáž na chirurgickom oddelení Hospital del Parque v mexickej Chihuahue
 • 2018 – atestácia v špecializačnom odbore plastická chirurgia
 • 2018 – kurz v Ústave chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokom nad Jizerou
 • 2018 kurz na Klinike plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe
 • držiteľka licencie ČLK a špecializovanej spôsobilosti pre odbor plastickej chirurgie

Prax:

 • 2008 – 2009 – Chirurgické oddelenie Úrazovej nemocnice v Brne
 • 2007 – 2016 – Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice v Brne
 • 2017 – 2021 – Klinika plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne