Plastika nosa – Rhinoplastika

Operáciou nosa sa dajú vyriešiť viaceré problémy. Rhinoplastika pomáha klientom so sťaženým dýchaním i s estetickými nedostatkami nosa. Rieši korekciu vrodených a tiež úrazom získaných vád. Plastikou dokážeme efektívne upraviť tvar a proporcie nosa, čím výrazne zlepšíme celkový vzhľad tváre. Úprava nosa trvá 1,5 až 2,5 hodiny. Vykonáva sa v celkovej anestézii. Klient môže z kliniky odísť po jednom alebo dvoch dňoch. Pri operácii sa používa vstrebateľný šijací materiál. Po zrealizovaní plastiky nosa klient nosí dlahu. Tá sa odstraňuje po dvoch až troch týždňoch. V rovnakom časovom období mizne aj opuch.  Výsledok operácie je trvalý.

Objednajte sa
Dĺžka zákroku

90 - 150 minút

Anestézia

Celková

Odchod z kliniky

1 – 2 dni

Odstránenie stehov

Automatické vstrebanie

Stopy

Opuch miznúci po 2 – 3 týždňoch

Výsledok

Trvalý