Zväčšenie pier

Zákrok je určený najmä pre klientov, ktorí majú prirodzene tenké pery alebo im s pribúdajúcim vekom pery začínajú ovísať. Operáciou dosiahneme väčší objem a mladistvejší vzhľad pier. Existuje viacero postupov zväčšovania pier. Vhodná cesta pre konkrétneho klienta sa stanoví počas osobnej konzultácie. Najčastejšie každopádne využívame prevratnú metódu Lip Lift, známu aj ako lipolifting. Tento moderný spôsob spočíva v aplikácii vlastného tuku klienta. Dĺžka zákroku nepresahuje jednu hodinu. Realizuje sa v lokálnej anestézii. Klient môže ísť domov hneď po operácii. Stehy sa odstránia po desiatich dňoch. Opuch zmizne do dvoch dní. Modriny sa vytratia do piatich dní.

Objednajte sa
Dĺžka zákroku

max. 60 minút

Anestézia

Lokálna

Odchod z kliniky

Ihneď

Odstránenie stehov

10 dní

Stopy

Opuch miznúci do 2 dní, modriny do 5 dní

Výsledok

Trvalý/Dočasný